Here are the 24 heroes who already climbed this spot

Don't hesitate to ask them some tips, they are awesome.
Yvana Kukychka

Yvana Kukychka

Uroš Pinter

Uroš Pinter

Piotrek Deska

Piotrek Deska

Luka Tambaca

Luka Tambaca

Rajko Zajc

Rajko Zajc

Sašo Pagon

Sašo Pagon

tomas ivancic

tomas ivancic

Bártfai Barbara

Bártfai Barbara

Vuk Rokvic

Vuk Rokvic

May Wh0

May Wh0

stojan stojanović

stojan stojanović

Stefan Wraber

Stefan Wraber

Anže Varga

Anže Varga

Nevena Ilic

Nevena Ilic

Danila Monah

Danila Monah

Zvonka Gvr

Zvonka Gvr

Ivana Balić

Ivana Balić

Iztok Pres

Iztok Pres

Rožna Gredica

Rožna Gredica

Mark Obasic

Mark Obasic

Luka Fonda

Luka Fonda

Rudolf Wichtl

Rudolf Wichtl

Katalin Kasza

Katalin Kasza

Thomas 83

Thomas 83

see more people

PICTURES OF THE SPOT

Kotečnik by Mark Obasic
Mark Obasic Mark Obasic
Kotečnik by Mark Obasic
Mark Obasic Mark Obasic
Kotečnik by Mark Obasic
Mark Obasic Mark Obasic
Kotečnik by Katalin Kasza
Katalin Kasza Katalin Kasza
Kotečnik by Katalin Kasza
Katalin Kasza Katalin Kasza
Kotečnik by Bártfai Barbara
Bártfai Barbara Bártfai Barbara
Kotečnik by Thomas 83
Thomas 83 Thomas 83
Kotečnik by Thomas 83
Thomas 83 Thomas 83
Kotečnik by Ivana Balić
Ivana Balić Ivana Balić
Kotečnik by Nevena Ilic
Nevena Ilic Nevena Ilic
Kotečnik by Luka Fonda
Luka Fonda Luka Fonda
Kotečnik by Luka Fonda
Luka Fonda Luka Fonda
Kotečnik by Rudolf Wichtl
Rudolf Wichtl Rudolf Wichtl
Kotečnik by Luka Tambaca
Luka Tambaca Luka Tambaca
Kotečnik by Luka Tambaca
Luka Tambaca Luka Tambaca
Feedback