Here are the 24 heroes who already climbed this spot

Don't hesitate to ask them some tips, they are awesome.
Roni Nikolić

Roni Nikolić

Goga Blažević-Salopek

Goga Blažević-Salopek

Helga F

Helga F

Markus Stone

Markus Stone

Stefan Wraber

Stefan Wraber

Csilla Mezei

Csilla Mezei

Luka Lindič

Luka Lindič

Man Fred

Man Fred

Viktor Kiss

Viktor Kiss

Vertikale Bewegung – Viola

Vertikale Bewegung – Viola

Gabor Kereszty

Gabor Kereszty

Silvia Polencic

Silvia Polencic

Vörös Tomi

Vörös Tomi

Júlia Tóth

Júlia Tóth

Mike Mountain

Mike Mountain

Nereo Pastrovicchio

Nereo Pastrovicchio

Aurora fontanari

Aurora fontanari

Finja Mo

Finja Mo

Nereo Pastrovicchio

Nereo Pastrovicchio

Lina Lina

Lina Lina

Agata Kowalik

Agata Kowalik

Ab  keylard

Ab keylard

Gyimesi  Anna

Gyimesi Anna

Domagoj Pavin

Domagoj Pavin

see more people

PICTURES OF THE SPOT

Rovinj by Ab  keylard
Ab  keylard Ab keylard
Rovinj by Domagoj Pavin
Domagoj Pavin Domagoj Pavin
Rovinj by Domagoj Pavin
Domagoj Pavin Domagoj Pavin
Rovinj by Agata Kowalik
Agata Kowalik Agata Kowalik
Rovinj by Vertikale Bewegung – Viola
Vertikale Bewegung – Viola Vertikale Bewegung – Viola
Rovinj by Vertikale Bewegung – Viola
Vertikale Bewegung – Viola Vertikale Bewegung – Viola
Rovinj by Nereo Pastrovicchio
Nereo Pastrovicchio Nereo Pastrovicchio
Rovinj by Aurora fontanari
Aurora fontanari Aurora fontanari
Rovinj by Vörös Tomi
Vörös Tomi Vörös Tomi
Rovinj by Csilla Mezei
Csilla Mezei Csilla Mezei
Rovinj by Nereo Pastrovicchio
Nereo Pastrovicchio Nereo Pastrovicchio
Rovinj by Lina Lina
Lina Lina Lina Lina
Rovinj by Júlia Tóth
Júlia Tóth Júlia Tóth
Rovinj by Gabor Kereszty
Gabor Kereszty Gabor Kereszty
Rovinj by Csilla Mezei
Csilla Mezei Csilla Mezei
Feedback